Klub Sympatyków Rudy Pabianickiej

.

informator rudzki

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe

Straż pożarna

Policja

Straż Miejska

Pogotowie gazowe

Pogotowie wodociągowe

Ogólnopolski numer alarmowy

999

998

997

986

992

994

112

URZĘDY MIEJSKIE I POCZTOWE

Urząd miasta Łodzi,
delegatura Łódź-Górna

Al. Politechniki 32
93-590 Łódź

(42) 638 56 22

Referaty Urzędu Miasta po reorganizacji

Obsługa mieszkańców

Al. Politechniki 32

(42) 638 58 24

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

ul. Wileńska 53/55

(42) 680 82 60

Łodzki Ośrodek Geodezji

ul. Traugutta 21/23

(42) 637 47 36

Administracja Nieruchomościami

ul. Paderewskiego 47

(42) 684 81 80

Wydział Architektury i Urbanistyki

ul. Piotrkowska 104

(42) 638 43 35

Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

ul. Wólczańska 220

(42) 684 55 11

Oddział ds. Najmu, Eksploatacji i Remontów Lokali Mieszk.

Al. Politechniki 32

(42) 638 57 97

Wydział Praw do Nieruchomości

ul. Piotrkowska 104

(42) 638 47 89

Zarząd Dróg i Transportu

ul. Piotrkowska 175

(42) 638 49 91

Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Piotrkowska 175

(42) 638 49 12

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Piłsudskiego 100

(42) 638 47 11

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

ul. Piotrkowska 113

(42) 638 46 56

I Urząd Skarbowy Łódź-Górna

ul.Wróblewskiego 10
93-578 Łódź

(42) 258 81 00

Poczta Polska SA
U.P. Łódź 12

ul. Ujście 4
93-490 Łódź

(42) 684 35 89

Poczta Polska SA
U.P. Łódź 51

ul. Pabianicka 138
93-410 Łódź

(42) 640 27 57

SŁUŻBY MIEJSKIE

VII Komisariat Policji

ul. 3 Maja 43
93-590 Łódź

(42) 684 19 06
(42) 684 06 19
(42) 665 24 59

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6

ul. Rudzka 58/60
93-423 Łódź

(42) 684 76 19

Pogotowie Ratunkowe
oddział w Łodzi

ul. Sienkiewicza 137/141
90-302 Łódź

(42) 636 37 00

Straż Miejska
oddział dzielnicowy Łódź-Górna

Al. Politechniki 32
93-590 Łódź

(42) 638 59 81
(42) 638 56 86

Pogotowie Energetyczne
Łódź Południe

ul. Komunalna 1/11
93-403 Łódź

(42) 675 17 31

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

ul. Feliksińska 12
92-637 Łódź

(42) 648 82 67

Pogotowie Gazowe

ul. Uniwersytecka 2/4
90-137 Łódź

numer alarmowy 992

Pogotowie Ciepłownicze

ul. Wieniawskiego 40
93-564 Łódź

(42) 675 45 10

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

ul. Będzińska 5
93-540 Łódź

(42) 684 44 81

OŚRODKI ZDROWIA I APTEKI

Przychodnia Lekarska
"Medicor"

ul. Pabianicka 252
93-457 Łódź

(42) 682 60 05

Miejska Przychodnia
"Odrzańska"

ul. Odrzańska 29
93-472 Łódź

(42) 684 76 81

Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

informacja medyczna
(42) 689 50 00

Ośrodek Wczesnej
Rehabilitacji Kardiologicznej

ul. Popioły 40
93-438 Łódź

(42) 689 52 01

Apteka całodobowa

ul. Ujście 4
93-490 Łódź

(42) 684 30 05

Apteka

ul. Rudzka 106/108
93-423 Łódź

(42) 684 38 23

Dom Opieki Społecznej

ul. Rudzka 56
93-423 Łódź

(42) 680 22 34

STACJE PALIW

"Statoil" całodobowa

ul. Prądzyńskiego 1/3
93-478 Łódź

(42) 684 42 32

"Shell" całodobowa

ul. Pabianicka 174
93-410 Łódź

(42) 684 76 81

"Lukoil" całodobowa

ul. Pabianicka 274
93-457 Łódź

.

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa nr 125

ul. Dzwonowa 18/20
93-429 Łódź

(42) 684 84 20

Szkoła Podstawowa nr 143

ul. Kuźnicka 12
93-459 Łódź

(42) 684 73 54

Publiczne Gimnazjum nr 42

ul. Dubois 7/9
93-491 Łódź

(42) 684 32 43

Liceum Ogólnokształcące ZNP

ul. Scaleniowa 6
93-436 Łódź

(42) 680 19 36

Miejska Bibioteka Publicza
filia nr 17

ul. Rudzka 7
93-423 Łódź

(42) 680 91 42

Centrum Zajęć Pozaszkolnych
nr 2

ul. Sopocka 3/5
93-490 Łódź

tel./fax (42) 684 24 87

PARAFIE

Parafia pw. św. Józefa

ul. Farna 12
93-448 Łódź

(42) 684 78 45

Parafia pw. Najświętszego
Imienia Maryi

ul. Sopocka 23/29
93-490 Łódź

(42) 684 10 18

Parafia Podwyższenia
Św. Krzyża (starokatol.)

ul. Aleksandra 9
93-418 Łódź

(42) 682 72 43

Sala Królestwa
Świadków Jehowy

ul. Solankowa 19
93-459 Łódź

.

www.000webhost.com