Klub Sympatyków Rudy Pabianickiej

.

rudzka czytelnia

70 lat w służbie łódzkiego i polskiego sportu (część 2)

opracowanie wydane przez Zarząd Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi

Piłka nożna

Najstarszą sekcją w RKS jest piłka nożna, nierozerwalnie związana z klubem od 1924 r. Mimo dużych tradycji drużyna seniorów nie wzniosła się ponad klasę A, a juniorzy - ligę okręgową.

Przez sekcję przewinęło się tysiące młodych chłopców, z których dochowaliśmy się tylko dwóch zawodników grających w zespołach drugoligowych. Jednym z nich był Jan Łubis, aktualnie szkoleniowiec zespołu seniorów.

To, że piłka nożna wciąż trwa w Rudzkim Klubie Sportowym zawdzięczać należy szkoleniowcom: Zygmunt Kudelski, Stanisław Tadeusiewicz, Henryk Wosiński, Henryk Machała, Mirosław Malinowski, Jerzy Florczak, Romuald Jędrzejczyk, Reginald Fice i obecnie pracującym.

Z piłką nożną związanych było wielu działaczy społecznych. Swoim zaangażowaniem wyróżnili się: Leopold Rakowiecki, Jerzy Grochulski, Artur Steinke i Jan Jabłoński.

Kolarstwo

Sekcja kolarska w odrodzonym już RKS prowadziła szeroką działalność turystyczną i wyczynową. Zwłaszcza w kolarstwie turystycznym należeliśmy do krajowej czołówki. Niestety drożał sprzęt kolarski, brakowało środków na wyjazdy i organizację imprez. W latach 70. zarząd klubu zmuszony został przekazać sekcję do KS Włókniarz, a nam pozostały tylko wspomnienia. Przypomnieć należy w tym miejscu o oddanym klubowi działaczu jakim był Henryk Warda, dzięki któremu przez ćwierć wieku kolarstwo rozsławiało nasz klub.

Siatkówka

W okresie powojennym, do roku 1980, w klubie działała sekcja piłki siatkowej mężczyzn. W latach 60. była to prężna sekcja. Startując w lidze okręgowej seniorów zajmowała z reguły czołowe lokaty, podobnie jak zespół rezerwowy i juniorów. Po odejściu w latach 70. kilku czołowych zawodników, malała liczba ćwiczących i w związku z tym postanowiono sekcję zlikwidować. Należy wspomnieć o następujących siatkarzach: Wiesław Bogdański, Stanisław Kajda, Jerzy Kozłowski, Zbigniew Majewski, Jerzy Rucki i Janusz Dąbrowski. Do dobrej pracy w tamtym okresie walnie przyczynili się: trener Stanisław Hofmokl i kierownik sekcji Jan Janik.

Piłka ręczna

W roku 1968, z inicjatywy Zbigniewa Kuwsika przy współpracy z Marianem Boguszem, w klubie powstała sekcja piłki ręcznej. Sekcja ta prawidłowo rozwijała swoją działalność, a w 1982 r. osiągnęła największy zasięg organizacyjny, kiedy to w rozgrywkach mistrzowskich startowały cztery zespoły kobiece i dwa męskie. W rok później zlikwidowano grupę chłopców i rozszerzono pracę wśród dziewcząt z zadaniem awansu do drugiej ligi.

Piłkarki grały w lidze międzywojewódzkiej. Wysoko należy ocenić tytuły mistrzyń okręgu w kategorii młodziczek i juniorek młodszych czy dwukrotne tytuły mistrzyń okręgu i też dwukrotne tytuły mistrzyń makroregionu centralnego zdobyte przez juniorki starsze.

Drużyny juniorek naszego klubu cztery razy uczestniczyły w półfinałach mistrzostw Polski, a w roku 1980, we Wrocławiu, tylko ujemnym bilansem dwóch bramek ustąpiły pierwszeństwa wejścia do finałów zespołowi Zgody z Bielszowic.

Czołowymi zawodniczkami sekcji piłki ręcznej były: Elżbieta Wachoń, Ewa Jankiewicz, Małgorzata Dębowska, Małgorzata Świątek, Marzena Kolbus, Zofia Merling, Iwona Sosińska, Teresa Berner, Dorota Szymańska, Bożena Arbajter, Anna Gadzinowska, Jadwiga Franc, Małgorzata Wójcikowska, Anna Urbaniak, Katarzyna Pieńkowska, Katarzyna Kulik, Maria Plucińska, Anna Matuszewska, Małgorzata Godlewska, Halina Łęcka, Dorota Gersz, Jolanta Banaszczyk, Urszula Maksalon i wiele innych.

Największy poziom sportowy uzyskała Dorota Gersz, będąc czołową zawodniczką pierwszoligowego zespołu KS Anilana, a ostatnio grała w zagranicznych zespołach ligowych. Najwyższy natomiast poziom sportowy wśród zawodników uzyskali następujący wychowankowie naszego klubu: Paweł Jachnik, Piotr Polanowski, Paweł Czerwiński, Piotr Stelmasiak i Dariusz Głodek. niektórzy z nich w barwach innych klubów sportowych Łodzi zdobywali złote medale w ogólnopolskiej spartakiadzie młodzieży, a także z powodzeniem uczestniczyli w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi.

Duże zasługi w rozwoju piłki ręcznej w naszym klubie ma trener Marian Garnysz, zarazem ofiarny działacz. Wyróżnić należy też innych szkoleniowców, a mianowicie: Zbigniewa Kuwsika, Sylwestra Półrolnika, Henrykę Drawicką, Tadeusza Łucia, Zbigniewa Tomalę, Mirosława Dukata i Jadwigę Stachlewską.

Wobec przekazania kilku czołowych zawodniczek do KS Anilana i ChKS oraz z powodu braku środków finansowych i odpowiedniej sali, na początku lat 90. sekcja została zlikwidowana, a pozostałe zawodniczki przeszły do ChKS.

Szachy

Sekcja szachowa największe sukcesy odnosiła w latach 70. Wtedy to była jedną z czołowych sekcji w naszym okręgu. Szachiści startowali nie tylko w rozgrywkach okręgowych. ale również w mistrzostwach Polski i innych ogólnopolskich turniejach. Szereg zawodników posiadało wysokie kategorie szachowe i rokowało wielkie nadzieje na przyszłość. Odejście jednak kilku zawodników do Anilany i Startu Piotrków, brak chętnej młodzieży spowodował, że praca w sekcji powoli zamierała. Ostatecznie została ona zlikwidowana w 1992 r. Duszą sekcji szachowej był Leszek Lange zawodnik i kierownik, a dzielnie sekundowali mu: Zdzisław Przytulski i Jerzy Marchwicki.

Współpraca ze szkołami

W okresie ostatnich dwudziestu paru lat klub nasz bardzo ściśle współpracował z wieloma szkołami w dzielnicy Łódź-Górna, a mianowicie Szkołami Podstawowymi nr 42, 93, 109 125 i 148, a także XX Liceum Ogólnokształcącym i Zespołem Szkół Ekonomicznych nr 1. W naborze i selekcji młodzieży do naszych sekcji sportowych pomagali nam nauczyciele w-f, a szczególne zasługi na tym polu mają: mgr Bronisława Salska - dyrektor ZSE nr 1 i mgr Mieczysław Hajzler - niedawno zmarły były dyrektor XX LO i członek Zarządu RKS.

W ostatnim ćwierćwieczu klub nasz nawiązał kontakty sportowe z klubami zagranicznymi. I tak, w boksie z - drużynami byłej Czechosłowacji, w lekkiej atletyce - z klubami byłej NRD, a ostatnio Wilna z Litwy, w piłce nożnej z drużyną UJSP z Modeny we Włoszech oraz z drużynami byłej NRD.

W roku siedemdziesięciolecia działalności RKS zorganizował wiele masowych i wyczynowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, nie tylko dzielnicy Łódź-Górna, w lekkiej atletyce, boksie i piłce nożnej. O imprezach tych na bieżąco informowała prasa łódzka o za to jesteśmy wdzięczni redaktorom działów sportowych łódzkich gazet, radia i telewizji. Od wielu lat są oni przyjaciółmi naszego klubu.

ZASŁUŻENI DLA KLUBU

Mówiąc o historii klubu nie możemy zapomnieć o jego prezesach i członkach zarządów. To dzięki ich społecznej pracy Rudzki Klub Sportowy mógł się rozwijać, pokonywać olbrzymie trudności, a młodzież mogła uprawiać ulubione dyscypliny sportowe. Imienny wykaz osób pełniących odpowiedzialną funkcję prezesa klubu zamieściliśmy na początku tego opracowania.

Wyróżniający się członkowie zarządu w ostatnich dwudziestu latach to:

wiceprezesi - Henryk Machała, Andrzej Sulat, Ryszard Krepsztul, Zdzisław Frąckiewicz, Kazimierz Woszcz Stanisław Matuszko, Marian Maciejewski, Eugeniusz Koziński, Ireneusz Małaczyński i Andrzej Dobrzański,

członkowie zarządu - Zygmunt Zaremba, Zygmunt Szymczak, Czesław Lis, Kazimierz Czernik, Jan Jabłoński, Czesław Porczyk, Andrzej Banaszek, Andrzej Folta, Bolesław Chęciński, Artur Steinke, Czesław Bogusz i wielu innych, oddanych naszemu klubowi, działaczy.

Nie możemy też zapominać o wielkiej pomocy, jaką na co dzień okazywały nam zakłady pracy: ZPB im. Armii Ludowej "Alba", ZPJ Pierwsza oraz ŁZCP Cetech, a w ostatnim okresie także PP-H Ruda i Wólczanka SA. To dzięki ich pomocy, a także władz sportowych i administracyjnych miasta i dzielnicy Łódź-Górna mogliśmy rozwijać sport, a przez to wpływać na wychowanie dzieci i młodzieży.

Ostatnie cztery lata to stała walka o przetrwanie, o dalszą egzystencję klubu, który jest niezwykle potrzebny, aby w tym rejonie miasta upowszechnić sport i masową kulturę fizyczną. Liczymy na to, że w naszym działaniu pomogą nam powołane do życia w ubiegłym roku Rady Przyjaciół RKS. Są bowiem wśród nich wypróbowani nasi przyjaciele, dyrektorzy zakładów, prezesi spółek oraz współwłaściciele przedsiębiorstw i zakładów wytwórczo-usługowych.

Zawęziliśmy działalność do trzech sekcji: piłki nożnej, boksu i lekkiej atletyki obejmując łącznie 200 zawodniczek i zawodników. Ale i tak nie mamy jasności co nam przyniesie jutrzejszy dzień. W dużym skrócie przedstawiliśmy tutaj historię 70-lecia Rudzkiego Klubu Sportowego w służbie polskiego i łódzkiego sportu.

Wiele sukcesów i osiągnięć jest już za nami, ale wszyscy jesteśmy przekonani, że te najważniejsze są jeszcze przed nami.

www.000webhost.com