Klub Sympatyków Rudy Pabianickiej

.

rudzka czytelnia

Ruda Pabianicka - Historia komunikacji w latach 1901 - 1996

(część 5)

Opracowanie: Wojciech Dębski Łódzkie tramwaje i autobusy

W 1972 i 1973 r. Łódź otrzymała 20 nowych przegubowców typu 102NaW. W większości przydzielono je do zajezdni Chocianowice, skąd kierowane były niemal wyłącznie na "rudzkie" linie 26 i 27. W wagonach starego typu rozpoczęto seryjnie montować drzwi otwierane i zamykane automatycznie. Liczba poszkodowanych pasażerów wyraźnie malała.

Oprócz nowości taborowych nastąpiły również zmiany w infrastrukturze. W 1972 r. zbudowano na Chocianowicach pętlę. W 1973 r. na ul. Rudzkiej, od pętli Popioły do ul. Cienistej, ułożono drugi tor. Ostatni fragment trasy w granicach Łodzi pozostał jednotorowy z mijanką przy ul. Skrajnej. Dzięki tym inwestycjom rok później wydłużono trasę linii 26 o kolejne dwa przystanki. Kilkaset metrów za mijanką przy ul. Skrajnej oddano do użytku trzecią już na terenie Rudy pętlę tramwajową. Planów związanych z ułożeniem podwójnego torowiska do granic Łodzi nigdy nie zrealizowano.

W grudniu 1973 r. obchodzono jubileusz 75-lecia powstania komunikacji miejskiej w Łodzi. W zajezdni Chocianowice odsłonięto pomnik "Pamięci Tramwajarzy Łódzkich 1939 - 1945". Po uroczystości w specjalną paradę wyruszyły tramwaje. Na czele jedyny wówczas historyczny wagon Herbrand GE58 - 1. Następnie zmodernizowany 5N - 349 z doczepą 5ND oraz przedstawiciel najnowszej serii 803N - 931.

Uroczystość odsłonięcia pomnika "Pamięci Tramwajarzy Łódzkich 1939 - 1945" w zajezdni Chocianowice.

W głębi przygotowane do parady wagony tramwajowe. Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 12.1973 r.

W 1974 r. wymieniono częściowo na ul. Pabianickiej sieć trakcyjną. Od Chocianowic do Małego Skrętu drewniane słupy zastąpiono betonowymi, a samo podwieszenie sieci zmieniono z płaskiego na łańcuchowe. Ostatnie drewniane słupy, pamiętające jeszcze czasy przedwojenne, wymieniono w 1976 r. na ul. Rudzkiej między pętlami Popioły i Skrajna.

W maju 1978 r. wymieniono szyny na ul. Pabianickiej. W rejonie skrzyżowań z Rudzką i Dubois przesunięto nieco torowisko na zachodnią stronę. Pozwoliło to zbudować większe wysepki przystankowe dla pasażerów oczekujących na tramwaje jadące w kierunku centrum. Dotychczasowe przystanki w tych miejscach były niebezpieczne z uwagi na bliskość ruchliwej jezdni.

Schematy z układem torów na węźle Pabianicka/Rudzka

W 1975 dokonano nowego podziału administracyjnego kraju. Utworzono wówczas 49 województw. Coraz częściej zaczęto mówić o likwidacji tramwajów do Tuszyna. Po podziale końcowy fragment trasy znalazł się na terenie województwa piotrkowskiego, które nie było zainteresowane finansowaniem linii tramwajowej. Podczas przebudowy drogi krajowej nr 1 ostatecznie zlikwidowano tramwaje na odcinku Rzgów - Tuszyn. W dniu 17 czerwca 1978 r. po raz ostatni przez Rudę przejechały trzywagonowe składy linii 42 z obsługą konduktorską. Pożegnalne kursy odbyły się w godzinach porannych. W Rzgowie oddano nową pętlę dla linii 42, a linię 42 bis zlikwidowano. Wagony dwukierunkowe, wykorzystywane do tej pory na wspomnianych liniach, przekazano z zajezdni Chocianowice na Helenówek.

Skład tramwaju linii 42 z lat 1977 i 1978 kursującego przez Rudę.

W 1980 r. przebudowano wiadukt kolejowy nad ul. Pabianicką. Przejazd pod nim poszerzono. Nowe torowisko ułożono pomiędzy jezdniami. W trakcie modernizacji zlikwidowano pętlę "Kolej Obwodowa", a linię 11 przedłużono do Chocianowic. Pod koniec roku linię 1 skierowano z Chocianowic na Popioły.

Schemat z układem tras linii tramwajowych i autobusowych. Stan na koniec 1980 r.

W latach 80. XX w. nocną komunikację tramwajową na ul. Pabianickiej zastąpiono autobusową. Zmiany zaszły także w numeracji linii autobusowych. Linię 55 przenumerowano najpierw na 257, a tę następnie na 68. Linię 54 zastąpiła 61.

W latach 1988 i 1989 wymieniono torowisko od ul. Pabianickiej do pętli Popioły, a trzy lata później rozjazdy na węźle Pabianicka/Rudzka. Czy ktoś przypuszczał wówczas, że za cztery lata staną się one zbędne?

Przemiany gospodarcze i ustrojowe jakie zaszły po 1989 r. znacząco wpłynęły na kształt komunikacji miejskiej w Łodzi i znalazły swoje odbicie również w nowej organizacji przedsiębiorstwa. W wyniku podziału MPK powstały trzy spółki. Dwie z nich zajmowały się obsługą linii przebiegających m.in. przez Rudę. Od 1993 r. obsługę linii tramwajowych i autobusowych zapewniało MPK-Łódź Sp. z o.o., a od 1 listopada podmiejską linię 41 przejęła Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o.

W dniu 31 maja 1993 r. ostatni raz do Rzgowa pojechały tramwaje linii 42. Po jej likwidacji zaczęto coraz częściej mówić o likwidacji tramwajów na całej ul. Rudzkiej i zastąpienia ich autobusami.

Wagony 102NaW - 28 i 803N - 24 Spółki MKT obsługujące linię 41. Skrzyżowanie ul. Pabianickiej, Rudzkiej i Odrzańskiej.

Foto: Wojciech Dębski; 22.07.1996 r.

.

www.000webhost.com