Klub Sympatyków Rudy Pabianickiej

.

rudzka czytelnia

Rozwój Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych

Rozmowa "Kurjera Łódzkiego" z Dyrektorem inż. Stanisławem Wrede

Zachowano oryginalną pisownię i gramatykę

Celem zapoznania naszych czytelników z tak ważną dla rozwoju naszego miasta i okręgu dziedziną komunikacyjną jaką są Kleje Dojazdowe, zwróciliśmy się do pana Dyrektora Stanisława Wredego, który łaskawie udzielił nam następujących, interesujących informacji o historii i działalności Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Dnia 6 stycznie 1899 roku została zatwierdzona przez byłe władze rosyjskie koncesja na budowę i eksploatację wąskotorowych kolei dojazdowych ogólnego użytku w Łodzi, w różnych kierunkach. Na podstawie tej koncesji już w roku 1901 zastały uruchomione linie kolejowe z trakcją elektryczną z Łodzi do Zgierza i z Łodzi do Pabianic.

Frekwencja na tych linjach wykazała, że inicjatorzy należycie odczytali potrzeby życiowe mieszkańców miasta Łodzi i okolicznych miast i osad, to też, zgodnie z warunkami koncesji następuje kolejno budowa nowych linji i obecnie linie Spółki Akcyjnej Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe łączą Łódź ze Zgierzem, Ozorkowem, Aleksandrowem, Konstantynowem, Lutomierskiem, Pabianicami, Rudą Pabianicką, Rzgowem i Tuszynem.

Istnienie dogodnej, taniej komunikacji podniosło ekonomicznie i kulturalnie wymienione wyżej miasta i osady, a niektóre z nich jak np. Ruda Pabianicka i szereg miejscowości letniskowych wprost powołało do życia, wpłynęło również na stan ekonomiczny okolic podmiejskich ułatwiając ich mieszkańcom zbyt swych produktów i tem samem dodatnio oddziałało na zaopatrzenie miasta Łodzi, co najwyraźniej uwypukliło się w czasie wielkiej wojny.

Wychodząc z założenia, że dalszy rozwój Spółki gwarantować może tylko wysoka sprawność i doskonałość techniczna, Zarząd Spółki przystąpił do wprowadzania całego systemu ulepszeń i udoskonaleń.

I tak: przebudowano całą górną sieć przewodów jezdnych, w związku z czem wymieniono również rolkowe zbieracze prądu na wozach motorowych na pantografy, na podstacjach, w zamian dotychczasowych przetwornic zainstalowano prostowniki rtęciowe (jedne z pierwszych w Polsce), rozszerzono warsztaty i remizy, pobudowano cały szereg poczekalń we wszystkich osiedlach leżących wzdłuż linji, powiększono tabor, zainstalowano w wagonach urządzenie do ogrzewania w porze zimowej oraz wprowadzono cały szereg innych, służących do usprawnienia i udogodnienia komunikacji, ulepszeń.

Dzięki także powyższym, wprowadzonym w ostatnich czasach ulepszeniom stało się możliwem wydatnie zwiększyć, ku wygodzie pasażerów, częstotliwość ruchu, która na niektórych linjach dochodzi do 5 minut.

To też śmiało można stwierdzić, że w obecnej chwili Łódź ma najlepszą komunikację podmiejską w Polsce i pod tym względem w niczem nie ustępuje miastom zachodnioeuropejskim.

Zarząd Spółki Akcyjnej Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe nie poprzestaje na zorganizowaniu i utrzymaniu jedynie komunikacji podmiejskiej.

Widząc opłakany stan, w jakim znajdują się pod względem komunikacyjnym miasta i okolice leżące poza zasięgiem linji kolejowych, postanowił w tej dziedzinie zużytkować swoje długoletnie doświadczenie, tak i znajomość terenu i potrzeb ludności i dać tej ostatniej nowoczesną, bezpieczną i wygodną komunikację autobusową.

W tym celu Zarząd Spółki wystąpił do władz o udzielenie mu koncesji na komunikację autobusową i po uzyskaniu jej, posiadając gotowy aparat administracyjny i techniczny przystąpił niezwłocznie do realizacji swych zamierzeń, a mianowicie uruchomił w pierwszym etapie linję Łódź - Pabianice - Łask - Zduńska Wola - Sieradz.

Linję tę obsługują wozy systemu Saurer-Diesel nabyte w Państwowych Zakładach Inżynierji w Warszawie.

Wozy te estetyczne, wygodne, oświetlone i ogrzane odpowiadają wszelkim stawianym wymaganiom, a fachowa i dyscyplinarna obsługa gwarantuje pasażerom porządek i bezpieczeństwo.

To też, aczkolwiek pierwsze miesiące eksploatacji nie dały żądanych wyników materialnych, mamy nadzieję, że społeczeństwo zrozumie korzyści wypływające dla niego z posiadania takiej komunikacji i we własnym interesie coraz więcej korzystać z niej będzie.

www.000webhost.com