Klub Sympatyków Rudy Pabianickiej

.

rudzka czytelnia

Historia przedszkola u Sióstr

cytowany artykuł pochodzi ze strony Archidiecezji Łódzkiej

Przedszkole u Sióstr

Początki przedszkola Sióstr Bernardynek sięgają roku 1946, kiedy to na zaproszenie ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej ks. biskupa Włodzimierza Jasińskiego przybyła do Łodzi Matka Franciszka Wierzbicka wraz ze swoją rodzoną siostrą Józefą i trzema siostrami klasztoru św. Michała w Wilnie To właśnie tam, w swoim macierzystym klasztorze znajdują źródło myśli o założeniu przedszkola, ponieważ prowadziły je Siostry Bernardynki wileńskie.

W pierwszych latach po przybyciu do Rudy Pabianickiej siostry otworzyły przedszkole, które pierwotnie usytuowane było w drewnianym budynku mieszczącym się przy ul. J. Piłsudskiego nr 55 (od roku 1949 ul. Rudzka). W bardzo krótkim czasie siostry przygotowały sale do przyjęcia dzieci i już "na początku 1947 r. przedszkole zarządzane i prowadzone przez siostry bernardynki otworzyło swoje podwoje dla dzieci".

Jak czytamy w kronice klasztornej Matka Franciszka Wierzbicka, ówczesna przełożona, 24 września 1946 r. otrzymała błogosławieństwo od ks. biskupa Władysława Jasińskiego na prowadzenie pracy wychowawczej przez siostry w Rudzie Pabianickiej. Przedszkole w bardzo krótkim czasie zostało przygotowane do otwarcia, nastąpiło to 7 października 1946 r. Chętnych było bardzo dużo dzieci lecz ze względu na warunki przyjętych zostało 45 dzieci.

Personel pedagogiczny jak i pomocniczy stanowiły same siostry, które pracowały pod kierownictwem Matki Franciszki Wierzbickiej. Siostry były przygotowane do wykonywania zawodu przez "uczestnictwo w specjalnych kursach dokształcających".

W roku 1953 siostry przeniosły się do budynku większego, który był własnością Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i znajdował się przy ul. Rudzkiej nr 51. W tym budynku było 74 dzieci. Przedszkole przejęła "Caritas" zatrudniając siostry na wszystkich etatach.

Przedszkole prowadzone przez Siostry Bernardynki funkcjonowało do roku 1961, kiedy to na mocy uchwały KC PZPR z dnia 20 lipca 1961 r., dotyczącej laicyzacji wychowania, ówczesne władze nakazały siostrom opuszczenie budynku przedszkola. Dnia 30 sierpnia 1961 roku ten sam los podzieliły prawie wszystkie oświatowe placówki prowadzone przez osoby zakonne, w tym i przedszkole Sióstr Bernardynek. Władze te wymówiły siostrom pracę w trybie natychmiastowym, nie podając przyczyn, a zatrudniły personel świecki, przejmując jednocześnie nieodpłatnie całe wyposażenie.

Budowa przedszkola

Odkąd siostry zostały pozbawione prawa do pracy w przedszkolu caritasowskim myśl o pracy z dziećmi "jako wyraz woli Bożej" pozostawała obecna w ich sercach. Mieszkańcy dzielnicy wciąż prosili, aby siostry podjęły budowę przedszkola. Zamysł ten uzyskał bardziej realne wymiary dopiero po roku 1990, kiedy to władze oświatowe wydały pozwolenie na prowadzenie przez siostry zakonne placówek przedszkolnych.

Ówczesna Przełożona Matka Krystyna Farion widziała w pojawiającej się możliwości otworzenia przedszkola nowy, dodatkowy wymiar dzieła - dziękczynienie Bogu za pięćdziesiąt lat istnienia wspólnoty klasztornej Sióstr Bernardynek w Łodzi - Rudzie. Wstępny projekt obiektu wykonała sama Matka Krystyna Farion. Doświadczenia i chęć jak najwierniejszego zachowania klauzury konstytucyjnej podpowiadały jej, że optymalne warunki dla pracy sióstr będą wówczas, gdy przedszkole usytuowane zostanie w połączeniu z klasztorem. Oficjalny projekt budynku przedszkolnego opracowany został przez inżynierów Mariana i Piotra Stefańskich. Urząd Miasta i Gminy Łódź oraz Kuratorium Oświaty zatwierdziły projekt przedszkola w 1993 roku.

Pierwsze prace pod założenie fundamentów zostały wykonane 26 kwietnia 1993 roku, natomiast zalewanie fundamentów pod kuchnię i część gospodarczą rozpoczęto 24 maja. Mury zaczęto wznosić od 26 maja 1993 roku. Kompleks budynków obejmujący kościół, klasztor i przedszkole sprzyjał perspektywie wychowania opartego na solidnych duchowych fundamentach. Kilka lat przed wzniesieniem murów przedszkola wszystkie siostry z klasztoru ofiarowywały Bogu modlitwy, cierpienia, pracę, a także swój entuzjazm w intencji tego dzieła.

Dnia 6 czerwca 1993r. ks. abp. Władysław Ziółek dokonał uroczystego poświęcenia fundamentów.

Trudno było zdobyć odpowiednie fundusze, które były niezbędne dla zakupu dobrych jakościowo materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia dla pracowników. Siostry zwróciły się z prośbą o pomoc do Urzędu Miasta, który częściowo wspomógł prace. Zwróciły się także do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Było to możliwe dzięki rozpoczęciu przez trzy siostry dwuletniego studium pedagogiki Marii Montessori prowadzonego przez pedagogów Międzynarodowego Stowarzyszenia M. Montessori z siedzibą w Aachen.

Ku zadowoleniu sióstr, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zgodziła się wesprzeć prace budowlane, powierzając realizację wniosku dr Grażynie Babul. W imieniu Klasztoru budowę prowadziła Matka Przełożona Krystyna Farion, która obdarzona charyzmatem organizacyjnym i korzystając z doświadczeń zdobytych podczas budowy klasztoru oraz budynków gospodarczych pełniła fachowo nadzór budowlany nad postępem prac. Budowę zakończono w roku 1996. Dnia 1 września 1996r. po uroczystej Mszy św. odbyło się poświęcenie budynku Przedszkola Sióstr Bernardynek im. św. Franciszka z Asyżu na którym byli obecni dostojnicy kościelni: ks. abp. Władysław Ziółek, ks. abp January Bolonek oraz przedstawiciele władz oświatowych, miejskich i gminnych. Od tego dnia przedszkole oficjalnie rozpoczęło swoje funkcjonowanie.

Fotografia tytułowa: Maciej Tarnowski


www.000webhost.com