Klub Sympatyków Rudy Pabianickiej

.

jubileusz Rudy

Wykłady o Rudzie
w ramach XIII Festiwalu Nauki, Sztuki i Techniki

W dniach 19 i 20 kwietnia, w ramach XIII Festiwalu Nauki, Sztuki i Techniki, w CZP nr 2 miał miejsce cykl wykładów i prelekcji naukowych, w następujących tematach:

"Ruda Pabianicka na mapach historycznych i współczesnych serwisach mapowych" - prowadzący: mgr Grzegorz Łukasiewicz - Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu;

W ramach wystąpienia pt. "Ruda Pabianicka na mapach historycznych i współczesnych serwisach mapowych" - zostały zaprezentowane i omówione mapy historyczne, w tym dawne plany miasta oraz mapy topograficzne ukazujące historię obszaru miasta Rudy Pabianickiej. Współczesne zasoby kartograficzne zostały omówione na przykładzie Łódzkiego InterSIT oraz usługi Google Street View.

"Ruda Pabianicka w badaniach naukowych Uniwersytetu Łódzkiego" - prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Referat został poświęcony tematyce i prezentacji prac naukowo-badawczych dotyczących obszaru Rudy Pabianickiej.

"Rzeki i stawy Rudy Pabianickiej" - prowadzący: inż. Piotr Wierzbicki, inż. Anna Wierzbicka, dr inż. Tadeusz Kośka - Politechnika Łódzka: Instytut Inżynierii Komunalnej i Instalacji Budowlanych, Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej

Podczas wystąpienia zostały omówione następujące zagadnienia:
1) Układ hydrograficzny na terenie Rudy Pabianickiej,
2) Ogólne informacje o rzece Ner - głównym odbiorniku wód na terenie Rudy Pabianickiej,
3) Początki osadnictwa w dolinie rzeki Ner - ogólne informacje,
4) Gospodarcze wykorzystanie cieków:
a) cukrownia i gorzelnia Geyera
b) młyny Charzew i Chachuła,
c) łąki nad Nerem, jako źródło rudy darniowej i jeszcze do niedawna siana,
d) stawy Stefańskiego i staw Piecha, jako miejsce rekreacji i wypoczynku,
e) stawy na terenie Wyścigów Konnych

"Historia lotnictwa Rudy Pabianickiej" - prowadzący: Kajetan Zakrzewski - Kronikarz Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, inż. Piotr Gawłowski - Politechnika Łódzka, mgr Grzegorz Łukasiewicz - Uniwersytet Łódzki

W ramach referatu została omówiona historia początków lotnictwa na ziemi Łódzkiej, w tym pierwsze starty samolotów z toru wyścigów konnych w Rudzie Pabianickiej oraz krótkie funkcjonowanie lotniska tymczasowego w Ksawerowie w czasie działań wojennych w 1939 roku. Tematyka z zakresu genezy i etapów powstania oraz rozbudowy, od Lotniska Lublinek do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, podsumowała narodziny kolebki "łódzkichskrzydeł".

"Koncert poświęcony 90 rocznicy nadania praw miejskich RudziePabianickiej" - prowadzący: mgr Małgorzata Zbicińska - Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2

Obchody 90-lecia nadania praw miejskich Rudzie Pabianickiej były inspiracją do zorganizowania imprezy artystycznej, która przybliżyła mieszkańcom Łodzi historię Rudy Pabianickiej, twórczość poetycką związaną z tym rejonem Łodzi oraz muzykę i taniec okresu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

"Wystawa starych zdjęć pokazujących historię Rudy Pabianickiej" - prowadzący: Stanisław Baranowski - Klub Sympatyków Rudy Pabianickiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Rudy Pabianickiej

W czasie trwania dwudniowego Seminarium naukowego w ramach XIII FNTiSz zaprosiliśmy chętnych na spotkanie z członkami Klubu Sympatyków Rudy Pabianickiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Rudy Pabianickiej w celu zapoznania się ze zbiorami zdjęć oraz historią tej części miasta. Dzieje miasta Rudy Pabianickiej i ludzi tu żyjących - widziane oczami i "zdjęciami" samych mieszkańców.

Zbigniew Okruszek: Sesja była bardzo dobra, referaty zostały przez Autorów bardzo merytorycznie i ciekawie opracowane. Dzięki wyposażeniu ich w bogaty materiał ilustracyjny, stanowią znakomity wkład w przedstawienie Rudy Pabianickiej i jej dziejów w różnych aspektach. Szeroki przegląd pokazujący obecność Rudy na mapach, od najstarszych z XVII wieku, aż po dzień dzisiejszy, przedstawił an mgr Grzegorz Łukasiewicz z UŁ. Pan inż. Piotr Wierzbicki w imieniu zespołu autorskiego dokonał przeglądu stanu hydrografii Rudy, przez terytorium której przepływają przecież najważniejsze łódzkie rzeki z Jasieniem i Nerem na czele.

Wielkie słowa uznania należą się naszemu Koledze Zbyszkowi Frontczakowi, który w ekspresowym tempie przygotował swoje wystąpienie, rozszerzone o udostępnioną TUTAJ jego treść, w którym ponad wszelką wątpliwość udowodnił, jak błędną decyzją był niefortunny podział terytorium dawnej Rudy na obecne osiedla Ruda i Rokicie. Przy okazji okazało się, że do Ameryki jest nam z Rudy bliżej niż do tej pory nam się wydawało. I na koniec wielkie brawa dla Seniora, kronikarza łódzkiego lotnictwa Pana Kajetana Zakrzewskiego, który z wielką swadą przybliżył zgromadzonym dzieje rudzkiego (no, prawie) lotniska Lublinek i rolę jaką odegrała Ruda w początkach lotnictwa na naszych terenach. Oczywiście w sąsiedniej sali cały czas była i jest dostępna wystawa fotografii starej Rudy przygotowana i ciągle na bieżąco uzupełniana o nowe znaleziska przez Kolegę Stanisława Baranowskiego. Reasumując, słowa uznania i podziękowania należą się organizatorom dzisiejszej (i wczorajszej) sesji za trud włożony w jej przygotowanie i przedstawienie. Szkoda tylko, że tak wielu Kolegów z KSRP było nieobecnych. Na szczęście niezawodne okazały się nasze Koleżanki.

Urszula Malicka: Referat Kolegi Zbyszka świetny, na Sopockiej trochę skrócony, ale było dobrze...:) Szkoda że tak mało Klubowiczów przybyło. W/g mnie było ciekawie, bardzo dużo wniosły slajdy przygotowane przez mgr Grzegorza Łukasiewicza, inż. Piotra Wierzbickiego, dr.hab.inż. Tadeusza Kośkę i inż. Annę Wierzbicką.

Zbyszek Frontczak: Na mnie największe wrażenie zrobił pokaz przygotowany przez kol. Grzegorza. Był perfekcyjny. Nawet nie chcę się domyślać ile czasu zajęło przygotowanie tej prezentacji. Przy okazji super odkrycia.

www.000webhost.com